logo-image

THỎA THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ CHÚNG TÔI

Thoả thuận giữa quý khách và chúng tôi

1. Quý khách có thể đặt mua một Sản phẩm được rao bán trên Trang điện tử theo hướng dẫn trên màn hình sau khi nhấp vào mục mà quý khách quan tâm. Quý khách sẽ có cơ hội kiểm tra và sửa bất kỳ lỗi đầu vào nào trong đơn hàng của quý khách cho đến khi quý khách gửi đơn hàng bằng cách nhấn nút "Tiến hành Thanh toán" trên trang "Chi tiết thanh toán". Quý khách không thể thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi đối với đơn hàng của quý khách sau thời điểm này.

2. Sau khi đặt một đặt hàng, quý khách sẽ nhận được một tin nhắn từ chúng tôi thông báo rằng chúng tôi đã nhận được đơn hàng của quý khách và cung cấp cho quý khách một mã số đơn đặt hàng và tóm tắt đơn đặt hàng của quý khách. Quý khách có thể theo dõi tình trạng đơn hàng trên website của chúng tôi. Hợp đồng bán Sản phẩm giữa quý khách và chúng tôi sẽ chỉ được hình thành khi chúng tôi gửi cho quý khách Xác nhận Gửi hàng cho Sản phẩm có liên quan. Nếu quý khách đặt nhiều Sản phẩm của chúng tôi mà được giao vào các thời điểm khác nhau hoặc được giao riêng từ nhà cung cấp thứ ba, thì mỗi hợp đồng được hình thành khi chúng tôi gửi Xác nhận Gửi hàng cho từng Sản phẩm.

3. Mỗi Hợp đồng sẽ chỉ liên quan đến những Sản phẩm mà việc gửi chúng đi đã được chúng tôi đã xác nhận trong Xác nhận Gửi hàng. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác mà có thể là một phần trong đơn đặt hàng của quý khách cho đến khi việc gửi các Sản Phẩm đó đã được xác nhận trong một Xác nhận Gửi hàng riêng biệt.

4. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào và giới hạn số lượng đơn đặt hàng. Chúng tôi có thể chọn không chấp nhận toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc với bất kỳ ai khác trong những trường hợp đó. Sau khi hủy toàn bộ hoặc một phần đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại cho quý khách số tiền mà quý khách đã thanh toán cho chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng bị hủy.

5. Chúng tôi có thể không xử lý đơn đặt hàng của quý khách nếu:

  • Sản phẩm quý khách đặt hàng đã hết hàng hoặc ngừng sản xuất; hoặc
  • Có vấn đề với việc ủy quyền của phương thức thanh toán của quý khách.

6. Một số Sản phẩm nhất định được cung cấp trên Trang điện tử có thể phải đáp ứng về độ tuổi hoặc các hạn chế khác do luật pháp quy định. Pháp luật không cho phép chúng tôi cung cấp các Sản Phẩm này cho những cá nhân không đáp ứng các điều kiện liên quan và, nếu quý khách chưa đủ tuổi hoặc không đáp ứng các điều kiện đó, quý khách không được cố gắng đặt mua các Sản Phẩm này. Không có nội dung nào trong điều khoản và kiều kiện này hoặc bất kỳ thông tin trao đổi nào được cung cấp cho quý khách do việc sử dụng dịch vụ này của quý khách nên được hiểu là các tư vấn về y tế, thương mại, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Luôn luôn xin ý kiến tư vấn của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chứng chỉ hành nghề khi quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe, và trước khi bắt đầu, ngừng hoặc thay đổi bất kỳ phương pháp điều trị hoặc thuốc nào.

7. Trang điện tử này dành cho người thành niên, nhưng có thể có những trường hợp một số khách hàng dưới mười tám (18) tuổi xem hoặc mua sản phẩm trên Trang điện tử này. Những người dưới mười tám (18) tuổi sử dụng Trang điện tử này của chúng tôi và/hoặc các dịch vụ của chúng tôi phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể giới hạn truy cập một số tính năng hoặc các phần hoặc toàn bộ Trang điện tử đối với những người dùng đã đăng ký với chúng tôi. Để đăng ký, quý khách phải trên mười tám (18) tuổi. Bằng việc đăng ký trên Trang điện tử, sử dụng Trang điện tử và/hoặc thực hiện việc mua hàng, quý khách xác nhận và chứng nhận rằng các thông tin mà quý khách cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ngày sinh của quý khách là hoàn toàn chính xác và được cập nhật và rằng quý khách ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quý khách đồng ý cập nhật thông tin đăng ký của quý khách ngay khi có sự thay đổi. Tất cả thông tin cá nhân quý khách cung cấp sẽ được bảo mật và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.