logo-image

Q&A

7 bài viết.
Đóng bộ lọc

[Q&A] Derma Factory Glycolic Acid 5% Peeling Pad (AHA)

Giải đáp các câu hỏi về sản phẩm Derma Factory Glycolic Acid 5% Peeling Pad (AHA)

[Q&A] Water Essence nhà Derma Factory có gì đặc biệt?

Water Essence, một dòng sản phẩm mới được nâng cấp từ nước cân bằng của nhà Derma Factory. 

[Q&A] Derma Factory Hyaluron 1% Serum

Giải đáp các câu hỏi về sản phẩm Derma Factory Hyaluron 1% Serum

[Q&A] Derma Factory Kombucha 80% Treatment

Giải đáp các câu hỏi về sản phẩm Derma Factory Kombucha 80% Treatment

[Q&A] Derma Factory Retinal 300ppm/1000ppm Cream

Giải đáp các câu hỏi về sản phẩm Derma Factory Retinal 300ppm/1000ppm Cream

[Q&A] Derma Factory Tone - Up Sun Cream

Giải đáp các câu hỏi về sản phẩm Derma Factory Tone - Up Sun Cream.